3 sierpnia, 2020

Porady

złotówki
Obowiązek alimentacyjny spoczywający na rodzicu wobec dzieci trwa tak długo, dopóki będą one w stanie samodzielnie się utrzymać a pozyskiwane dochody pozwolą im na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Zatem granicą zwalniającą rodziców z obowiązku alimentacyjnego nie jest osiągnięcie przez niego pełnoletności. Natomiast podstawę ustalenia wysokości alimentów definiują: usprawiedliwione potrzeby dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów oraz możliwości finansowe...