złotówki

Obowiązek alimentacyjny spoczywający na rodzicu wobec dzieci trwa tak długo, dopóki będą one w stanie samodzielnie się utrzymać a pozyskiwane dochody pozwolą im na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Zatem granicą zwalniającą rodziców z obowiązku alimentacyjnego nie jest osiągnięcie przez niego pełnoletności. Natomiast podstawę ustalenia wysokości alimentów definiują: usprawiedliwione potrzeby dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów oraz możliwości finansowe rodzica oparte o jego zarobki i stan majątku. 

Samodzielność finansowa dziecka a alimenty

Zdolność samodzielnego utrzymania się to podstawowy wyznacznik prawa alimentacyjnego i trwałości utrzymania obowiązku płacenia alimentów na dziecko oznacza to, że nie istnieje żadna sztywna granica, po której przekroczeniu, nie trzeba już płacić alimentów. Jednak nie oznacza to, że rodzic jest zobowiązany płacić alimenty bez końca i tylko dlatego, że dziecko nie podjęło jeszcze pracy. Jeżeli jest ono pełnoletnie, ale nie przykłada się do nauki czy przeciąga w nieskończoność swoje studia, nie szuka pracy lub robi to tak, by jej nie znaleźć, obowiązek rodzica do utrzymywania i wychowywania ma prawo ustać. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy po zmianach dopuszcza tu rację rodzica w opozycji do dziecka, które mogłoby się już samo utrzymywać, ale tego nie robi i nie dokłada starań, by się całkowicie usamodzielnić. Gdy dziecko jest już pełnoletnie, rodzic może zaprzestać świadczeń alimentacyjnych jeżeli zmieniły się jego warunki bytowe a utrzymanie dotychczasowej wysokości alimentów i samego obowiązku stanowi dla niego nadmierny uszczerbek, przy czym owy uszczerbek nie jest zdefiniowany w kodeksie i to sąd musi ocenić wagę tegoż uszczerbku i jego wpływu na zakres świadczenia. 

Kiedy obowiązek alimentacyjny nie wygasa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 133 omawia obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które z różnych powodów, np.: choroby czy niepełnosprawności nie jest i nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. W takim przypadku obowiązek świadczenia alimentacyjnego nie wygaśnie nigdy. W przypadku, gdy świadczeniobiorca zawrze związek małżeński, w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny spoczywa na małżonku, a jeżeli nie będzie on również w stanie go wypełnić, rodzice muszą kontynuować swoje zobowiązania. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich aspektów obowiązku alimentacyjnego można znaleźć choćby na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej  https://www.gov.pl › web › rodzina › prawo-fundusz-alimentacyjny. Pomocy w tym przypadku może okazać się radca prawny lub adwokat, który udziela darmowych porad prawnych albo konsultuje odpłatnie.

Konieczne doczytaj: http://www.pojezierzebrodnickie.pl/czym-zajmuje-sie-radca-prawny/

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo ciekawy artykuł. Alimenty są obowiązkowe, ale niestety wielu rodziców swojego obowiązku nie wypełnia. A alimenty są traktowane jako problem. Ale ustawa o alimentach jest zmieniana i obowiązek jest bardziej respektowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here